peter-ivanov-benefits

Всички печелят от Virtual Power Teams - членовете на екипа, техният мениджър и цялата бизнес компания.

Какви са ползите за мениджърския състав?

 • Ръководителят има възможност да избере най-подходящите за длъжността кандидати , като се съобрази единствено с техните качества, а не с това къде се намират географски. Tой изгражда силна професионална връзка между тях, дава им наставления и ги ръководи изцяло онлайн.

 • Да управляваш виртуален екип съвсем не е лека задача. В обичайната офис среда близостта кара хората да се мотивират и си помагат взаимно в изпълнението на поставените задачи. Във виртуалния екип мениджърът е този, който въвежда виртуална култура, изгражда мост и преодолява емоционалната и физическа дистанцираност на групата.

 • Затова ръководството на виртуални екипи е върхова форма на управление и без съмнение носи заслужен престиж.

Какви са ползите за компанията?

 • Глобално присъствие и достъп до световните ноу-хау ресурси;

 • Гъвкава организация;

 • Отлични бизнес резултати – върховата форма на екипа гарантира отличното представяне на цялата компания.

Какви за ползите за членовете на екипа?

 • Участват във вълнуващи международни проекти , без да пътуват, освен ако сами не желаят това;

 • Спестяват времето, необходимо за предвижване до работа и сами организират своя работен график

 • Разполагат с огромни възможности, за кариерно развитие и по-добро заплащане

 

peter-ivanov-team-benefits

Върхови постижения

Методът Virtual Power Teams подобрява качеството на работата в три насоки:

 • Бързина – екипната дейност е координирана и заредена с нови сили;

 • Отлично качество на услугите – силните страни на всеки член от екипа са идентифицирани и подхранени;

 • Резултатите надхвърлят очакванията – удоволствие и устрем към победа- вдъхновени, екипите се справят по-добре с поставените задачи.

Успехът е въпрос на избор! Имаш ли най-добрите хора и съумееш ли да приложиш силна, единна Екипна гравитация – основана на взаимна подкрепа и признание, нещата се случват от само себе си.

Стъпка към бъдещето

Виртуалната дейност се превръща в неизменна част както от бизнеса, така и от нашето ежедневие. А дали ще бъдем лидери на промяната или нейни жертви, зависи изцяло от нас. Изградената днес виртуална култура e сигурна стъпка към изключителни резултати и гаранция за качество в света на бъдещето.

Моделът Virtual Power Teams е специално разработен, за да извлече най-доброто от Вашите виртуални екипи – използва силата на личността, освобождава мощта на отбора и генерира така желаните отлични бизнес резултати.