Virtual Power Teams

With the progress of globalization Virtual Teams are an increasing trend.

peter-ivanov-virtual-power-teams

 

Броят на хората, които работят от разстояние нараства  с всеки изминал ден. Срещаме ги често – те работят в сферата на информационните технологии, банковото дело, аутсорсинга, третия сектор…

Какви са предизвикателствата в техния професионален път е лесно да се досетим, а още по-лесно е да се справим с тях. Дистанцираност, културни различия, работа в различни часови зони – въпросите задаваме ние, а отговорите идват от Вас.

Често проектите, реализирани паралелно на различни места по света, страдат от забавено изпълнение или неспазен срок. Причините се коренят в неефиктавната комуникация и липсата на координираност между отделните звена на екипа. Колко често си задавате въпроса: “Как да се справя с това?”?

 

Изтеглете описание на нашите продукти

Как да задържим гравитацията вътре в екипа?

Виртуалният екип е като атом, чиито частици се въртят около неговото ядро. Ако приемем, че всеки член на екипа се движи около желаната цел, то как да запазим гравитацията в екип, разпръснат на толкова различни места?

Какво представлява “Екипната гравитация”?

 • Ефективно взаимодействие между членовете на екипа;
 • Взаимозависимост – отделните служители имат обвързани цели, чиито успех разчита на техните професионални качества и умението им да се координират;
 • Насочени правилно,  силните страни на отделните членове на екипа носят високи резултати за цялата група.

Virtual Power Teams и “10-те опорни точки”

Методът “Virtual Power Teams” се базира на “10-те опорни точки”, резултат от 20-годишния опит на Петър Иванов като мениджър в международна бизнес среда. Накратко те представляват 10-те ключови фактора, за оптимална виртуална комуникация, успешно взаимодействие на различните бизнескултури и не на последно място – преодоляването на предизвикателствата на времето и пространството при поставянето и следването на единните цели.

Crowd of business people in huddle reaching for globe

Характеристика на успешния виртуален екип:

   • Делегирана самостоятелност и признание към приноса на всеки;
   • Единство и постоянно развитие;
   • Удовлетвореност и високи резултати.

Резултатите:

   • Силни личности, свободни да взимат решения, обединени около общата цел;
   • Силните страни на всеки член на екипа са идентифицирани и подхранени;
   • Създадена е структура на ефективна комуникация;
   • Изградена е работна култура на взаимност, подкрепа и общо желание за успех;
   • Развива се ново поколение лидери, чиито възможности за успех са неограничени във времето и пространството.

Два от екипите, приложили методиката „Virtual Power Teams“ печелят наградите “The Best of the Best” на Global IT Services и “Global IT Connect Award”.

 

Virtual Power Teams - Online Seminar