В качеството си на Бизнес Коуч (Executive Coach) Петър Иванов предлага индивидуални консултации, специализирани еднодневни и двудневни уъркшопи и видео обучение. Сесиите са специално създадени за сферата „Project Management“ в съвременна бизнес среда и неправителствения сектор. Всеки пакет включва 1 час предварителен разговор безплатно, по време на който се изясняват конкретните нужди и предпочитания на клиента.

Петър Иванов предлага следните обучителни сесии:

icflogocl A. Индивидуална консултация– с нея ще бъдат преодолени конкретни лидерски предизвикателства, като например как да превърнем проблемите в постижими цели и да насочим ресурсите в правилната посока.

B. Еднодневен отворен уъркшоп – съчетава златните правила в управлението на виртуални екипи и цели преодоляване на дистанцията, поставяне на ясни цели и повишаване чувството за ангажираност в управлението на проекти, чиито служители са разположени на различни места. Формира се смесена група от ръководители и служители в различни компании/организации.

C. Еднодневен вътрешен уъркшоп – предназначен за конкретен екип от една и съща компания/организация. В така формираната група, коучингът цели да:

  • определи силните страни на всеки член на екипа;
  • конкретизира стратегическите цели и подцели;
  • разпредели задачите оптимално, създавайки поле за лична изява и чувство на ангажираност;
  • стимулира продуктивните взаимоотношения между отделните членове на екипа;
  • изгради култура на работа, основана на конструктивен диалог, споделени знания, признателност и общо желание за успех.

D. Двудневен вътрешен уъркшоп – преследва целите на еднодневния коучинг, но дава по-конкретна картина на предизвикателства в работната група. При предварителна заявка включва профилиране на членовете на екипа и работа по специфичен проблем.

Подробно описание на нашите продукти

Резервирайте Петър като Бизнес Коуч

 

"Неведнъж съм имал възможността да работя с Петър като свой треньор. Той беше мой довереник и партньор, когато въпросите станаха сложни и имах нужда от бърз и надежден отговор"

− Йан Шлейфер, съосновател на WNJSC

"Подходът на Петър е добре обоснован и практичен. Имах възможността да приложа идеите му в своя международен екип, а също и в нашата партньорска мрежа. Благодарен съм за споделения опит, благодарение на който организирам работат си по-лесно."

− Йан Шлейфер, съосновател на WNJSC

"В продължение на няколко години работех в екипа на Петър. Под неговото ръководство ние изградихме план на нашите цели и действия за постигането им. Той много държеше на прозрачността и яснотата, така че всеки да погледне на високите резултати като на крайна цел на нашето общо пътуване и да осъзнае своята роля в картата на успеха. Той не раздаваше заповеди, а напротив - разчиташе на дискусията, здравия разум и изкуството на преговорите, за да задържи интереса ни. Той използваше нашите силни страни, подкрепяше ни в избора на специфични задължения, които да овладяхме до съвършенство, даде ни възможност да се забавляваме, докато работим, да се развием в професионален план."

− Йозеф Ямин, IT мениджър в British American Tabacco - Северна Африка

"Имах привилегията да работя с Петър като мой ръководител в продължение на две години. Той е забележителен мъж със силни лидерски качества, особено в управлението на големи и разнообразни виртуални екипи. Той е изключително балансиран ( притежава силна амбиция в професионален план, но обича семейството си, някак си намира време за всичко), дисциплиниран (държи на личната ефективност) и комуникира с увереност. Всички тези качества го правят полезен в много отношения"

− Олакунле Огеденгбе, British American Tоbacco - Източна Европа, Близкия изток и Африка

"“Присъствалa съм на три негови сесии с различна тематика. Когато приложих съветите му, разбрах колко далеч можеш да стигнеш, използвайки няколко прости на вид техники. Благодаря, че ми помогна да продължа!”"

− Лена Оферман, бизнес анализатор в Бритиш Американ Табако

"Методиката на Петър ми помогна да изградя плана, от който имах нужда, за да променя живота си. Последвах съветите му и оптимизирах своите силни страни"

− Kаталина Васкес